Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

UBND tỉnh công bố 02 TTHC được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
False 9665Ngày cập nhật 16/11/2020

Ngày 05 tháng 11 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2814/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

   Cụ thể, gồm 01 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện là: TTHC "Đăng ký xác nhận/ Đăng ký xác nhận lại Kế hoạch bảo vệ môi trường (1.004138)"

   01 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện là: TTHC "Xác nhận Đề án bảo vệ môi trường đơn giản (BTM-265165)" 

   Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 998/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố TTHC mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế./.

Tập tin đính kèm:
Nhật Linh
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.992.567
Truy cập hiện tại 5.518