Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

UBND tỉnh công bố 04 TTHC mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
False 11621Ngày cập nhật 03/11/2020

Ngày 30 tháng 10 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2750/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thư viện thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

   Cụ thể, gồm 03 TTHC mới ban hành trong lĩnh vực Thư viện thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện là: TTHC "Thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng  (1.008898)"; TTHC "Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng (1.008899)" và TTHC "Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thue viện tư nhân có phục vụ công đồng (1.008900)".

  01 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện làThủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản (1.001723).

   Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

   

Tập tin đính kèm:
Nhật Linh
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.977.933
Truy cập hiện tại 2.138