Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định số 1232/QĐ-TTg về mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội
False 17654Ngày cập nhật 16/08/2020

Ngày 13/8/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1232/QĐ-TTg vmức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Để biết thêm chi tiêt xem tại file đính kèm./.

Tập tin đính kèm:
Đặng Giang Chữ
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.997.933
Truy cập hiện tại 3.770