Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Thông báo Kết quả thẩm định, đánh giá chất lượng hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương quý II năm 2020 huyện Nam Đông
False 14910Ngày cập nhật 13/08/2020

Trên cơ sở kết quả tự đánh giá, chấm điểm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Hội đồng thẩm định của huyện đã tiến hành rà soát tài liệu kiểm chứng, thẩm định bảng điểm tự chấm của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo các tiêu chí đánh giá trong quý II/2020. Sau khi tổng hợp, Hội đồng thẩm định thông báo kết quả đánh giá chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương quý II/2020 (có bảng điểm gửi kèm).

 

Tập tin đính kèm:
Lê Thị Cẩm Hòa - Phòng Nội vụ huyện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.945.332
Truy cập hiện tại 34