Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
False 14217Ngày cập nhật 12/08/2020

      Ngày 10 tháng 8 năm 2020 Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2018/QĐ-UBND để công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế

        Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố 03 thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh gồm các thủ tục: Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ đối với khu rừng thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quản lý; Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ đối với khu rừng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý; Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. 

      Tại Quyết định này, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã giao trách nhiệm cho Văn phòng UBND tỉnh công khai các TTHC này tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, đồng thời triển khai thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết các TTHC này theo quy định.

 

Tập tin đính kèm:
dctuan-Thanh tra huyện Nam Đông
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.945.332
Truy cập hiện tại 36