Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

UBND tỉnh công bố 14 TTHC được chuẩn hóa trong lĩnh vực Công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
False 15700Ngày cập nhật 07/08/2020

      Ngày 20 tháng 7 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 1759/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế.

      Theo đó, gồm 03 lĩnh vực với 14 TTHC, cụ thể như sau:

      Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa (09 TTHC), bao gồm: Cấp Giấy phép bán lẻ rượu; Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu; Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu; Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá; Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá; Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá; Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh; Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh; Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

      Lĩnh vực Kinh doanh khí (03 TTHC), bao gồm: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai; Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai; Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai.

      Lĩnh vực Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện (02 TTHC), bao gồm: Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện; Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó  với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

      Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các quyết định sau:

      1. Quyết định số 3105/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thừa Thiên Huế.

      2. Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong Lĩnh vực Kinh doanh khí thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế.

      3. Quyết định số 505/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế.

      4. Quyết định số 858 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong Lĩnh vực Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

      5. Quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ, thủ tục hành chính mới ban hành trong Lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã và thành phố Huế.

Tập tin đính kèm:
Nhật Linh
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.945.332
Truy cập hiện tại 16.132