Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Kiến nghị sửa đổi, bổ sung 13 thủ tục hành chính và đơn giản hóa 03 thủ tục hành chính
False 16283Ngày cập nhật 02/08/2020

          Đây là kết quả rà soát, đánh giá độc lập các thủ tục hành chính năm 2020 theo đề xuất các đơn vị cấp huyện, cấp xã của UBND huyện Nam Đông

              Kết quả trong năm 2020 qua quá trình tổ chức nghiên cứu, rà soát các nhóm thủ tục hành chính liên quan đến các đơn vị Nội vụ, Thanh tra, Văn hóa Thông tin và các lĩnh vực thuộc cấp xã, Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông đã Tổ chức rà soát 60 TTHC (trong đó: cấp huyện 48 TTHC, cấp xã 12 TTHC). Có 44 TTHC đề nghị giữ nguyên;13 TTHC kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ và các văn bản QPPL có liên quan; 03 TTHC đề xuất phương án đơn giản hóa.

              Qua đó, UBND huyện Nam Đông đã đề xuất sửa đổi bổ sung 02 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực công chức, viên chức; 06 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thi đua khen thưởng; 05 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo và PCTN. Đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với 01 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực văn hóa thông tin và 02 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội.

              Việc đơn giản hóa thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đã được UBND huyện Nam Đông đề ra trong giai đoạn 2021-2030 và ý nghĩa hết sức to lớn trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện quan hệ giữa các cơ quan hành chính Nhà nước với người dân, doanh nghiệp, bảo đảm tính công khai minh bạch trong giải quyết công việc của nhân dân, góp phần phòng chống tham nhũng hiệu quả trong cán bộ, công chức. Trong tương lai, việc đơn giản hóa này sẽ giảm số lượng các TTHC phải tuân theo, do đó môi trường đầu tư của huyện sẽ được thuận lợi hơn, thông thoáng hơn, đồng thời giảm chi phí xã hội và tăng năng suất lao động.

 

dctuan-Thanh tra huyện Nam Đông
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.945.332
Truy cập hiện tại 79