Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Dự án Bảo tồn làng truyền thống dân tộc Cơ Tu, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế (giai đoạn 1)
False 38318Ngày cập nhật 11/07/2020

Ngày 08/7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Bảo tồn làng truyền thống dân tộc Cơ Tu, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế (giai đoạn 1).

Nội dung chủ yếu của báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Bảo tồn làng truyền thống dân tộc Cơ Tu, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế (giai đoạn 1) như sau:

1. Tên công trình: Bảo tồn làng truyền thống dân tộc Cơ Tu, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế (giai đoạn 1).

2. Tên chủ đầu tư: Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Địa điểm xây dựng: Thôn Dỗi xã Thượng Lộ và thôn 2 xã Thượng Long, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng, bảo tồn, tôn tạo các công trình kiến trúc, cơ sở vật chất và sưu tầm hiện vật, phục dựng các hoạt động văn hóa, lễ hội đảm bảo điều kiện sinh hoạt văn hóa cộng đồng, tổ chức các lễ hội truyền thống của đồng bào và khai thác phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Cơ Tu gắn liền với phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện Nam Đông.

5. Hình thức đầu tư: Nâng cấp, bảo tồn nhà Gươl truyền thống.

6. Quy mô đầu tư và phương án xây dựng:

a) Tu bổ, tôn tạo, sửa chữa Nhà Gươl tại thôn Dỗi, xã Thượng Lộ:

- Tu bổ, tôn tạo, sửa chữa Nhà Gươl: Tu sửa, phục dựng lại hệ khung, cột, dầm, giằng, xuyên trến, cầu phong, li tô, sàn, lan can bằng gỗ nhóm II; mái lợp tranh mây địa phương; chống mối toàn bộ công trình.

- Cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh, nhà bếp ăn hiện trạng: Quét dung dịch chống mối, mọt toàn bộ kết cấu gỗ; ốp trụ, mặt ngoài tường bao, sê nô, diềm mái bằng tre nứa được xử lý kỹ thuật chống mối, mọt đường kính 3-4cm; sơn tre nứa bằng vecni dầu bóng; lợp phủ mái tranh nhà vệ sinh; chống mối toàn bộ công trình.

- Cải tạo sân vườn phù hợp với kiến trúc, cảnh quan xung quanh: Bù vênh mặt sân bê tông hiện trạng bằng vữa xi măng M100; lát sân bằng gạch gốm diện tích 332 m2; xây mới bó vỉa bồn cây bằng gạch block không nung, trát vữa xi măng, ốp gạch; trồng mới 04 cây mưng đường kính thân 15-20cm, cao 4-5m.

b) Tu bổ, tôn tạo, sửa chữa Nhà Gươl tại thôn 2, xã Thượng Long:

- Tu bổ, tôn tạo, sửa chữa Nhà Gươl: Tu sửa, phục dựng lại hệ khung, cột, dầm, giằng, xuyên trến, cầu phong, li tô, sàn, lan can bằng gỗ nhóm II; mái lợp tranh mây địa phương; chống mối toàn bộ công trình.

- Xây mới nhà vệ sinh diện tích 14m2, nhà bếp ăn diện tích 30m2, cao 01 tầng: kết cấu móng, cột, dầm, sàn BTCT, sử dụng bê tông cấp độ bền B20 (M250); tường xây gạch không nung VXM 75, trát VXM 75; ốp trụ, mặt ngoài tường bao, sê nô, diềm mái bằng tre nứa xử lý kỹ thuật chống mối, mọt đường kính 3-4cm; sơn tre nứa bằng vecni dầu bóng; nền lát gạch ceramic, tường bên trong nhà bếp, khu vệ sinh ốp gạch ceramic; lắp xà gồ thép mạ kẽm, mái lợp tôn dày 0,45mm, phía trên phủ bằng mái tranh; cửa đi, cửa sổ khung gỗ nhóm II; tường, trần bên trong sơn màu 3 nước; lắp đặt hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, xây bể tự hoại, bể tự thẩm, lắp đặt các thiết bị vệ sinh theo tiêu chuẩn sử dụng. Chống mối công trình.

- Sân vườn, hàng rào: Bù vênh mặt sân bêtông bằng vữa xi măng M100 diện tích 185m2; đổ bê tông đường vào, nền sân, lát sân bằng gạch gốm diện tích 277m2. Xây mới hàng rào dài 63,2m (tiếp nối với hàng rào hiện trạng), kết cấu móng trụ BTCT mác 200#, kéo lưới thép B40; lắp cửa cổng bằng gỗ nhóm II. Xây bó vỉa bồn cây bằng gạch block không nung, trát vữa xi măng, ốp gạch; trồng 06 cây mưng đường kính thân 15-20cm, cao 4-5m.

7. Nhóm dự án, loại, cấp công trình: Nhóm C, công trình công cộng, cấp III.

8. Tổng mức đầu tư:      1.986  triệu đồng.

Trong đó:

- Chi phí xây dựng                             :  1.504,222 triệu đồng;

- Chi phí thiết bị (tạm tính)                 :       50,000 triệu đồng;

- Chi phí quản lý dự án                      :       51,010 triệu đồng;

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng      :     180,016 triệu đồng;

- Chi phí khác                                    :     106,145 triệu đồng;

- Chi phí dự phòng                            :       94,607 triệu đồng.

10. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn sự nghiệp của Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa năm 2020.

11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án (thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Khoản 8, Điều 1, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ để thực hiện quản lý dự án).

12. Thời gian thực hiện: 01 năm.

13. Nội dung khác: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu của Sở Xây dựng thẩm định tại Văn bản số 110/SXD-QLXD ngày 10/01/2020 và Văn bản số 1492/SXD-QLXD ngày 26/5/2020 trước khi tổ chức thực hiện.

TCKH
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.120.503
Truy cập hiện tại 317