Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Chương trình công tác tháng 3 năm 2020 của UBND huyện Nam Đông
False 21090Ngày cập nhật 19/03/2020

TT

Nội dung

Cơ quan

tham mưu

Người chỉ đạo

Thời gian TH

 

A

Đề án, Chỉ thị, Kế hoạch, Chương trình, Báo cáo

I

Đề án, Kế hoạch, Chương trình, Báo cáo thông qua UBND huyện

1

Phương án chống hạn năm 2020

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

 

2

Chương trình phát triển du lịch huyện Nam Đông giai đoạn 2020-2025

Phòng VH-TT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 3

 

II

Chương trình, Kế hoạch, Báo cáo thông qua UBND huyện

 

1

Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I và nhiệm vụ quý II năm 2020

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

 

2

 Đề án làng văn hóa dân tộc cơ tu giai đoạn 2020-2025

Phòng VH-TT

Đ/c Dương ThanhPhước

Tháng 3

 

III

Kế hoạch, Báo cáo, Chương trình, Quyết định thông qua Chủ tịch, các PCT UBND huyện

1

Chương trình công tác tháng 4 của UBND huyện

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

 

2

Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3)

Phòng VH-TT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 3

 

3

Kế hoạch triển khai kiểm tra an toàn điện

Phòng KT&HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

 

4

Kế hoạch xây dựng chợ An toàn thực phẩm

Phòng KT&HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

 

5

Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật bảo vệ môi trường và hoạt động khoáng sản các cơ sở, dự án

Phòng TN&MT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

 

6

Kế hoạch kiểm tra công tác tư pháp các xã, thị trấn năm 2020

Phòng Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

 

7

Kế hoạch xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em giai đoạn 2020-2025

Phòng LĐ-TB&XH

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 3

 

8

Kế hoạch Hội thi ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

 

9

Kế hoạch khuyến công và xúc tiến thương mại năm 2020

Phòng KT&HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

 

10

Kế hoạch kiểm tra công tác Nội vụ và công tác cải cách hành chính 2020

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

 

11

Kế hoạch tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị năm 2020

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

 

12

Báo cáo kết quả kê khai minh bạch tài sản, thu nhập 2019

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

 

13

Báo cáo phòng, chống dịch bệnh và phòng chống suy dinh dưỡng năm 2019

Phòng Y tế

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 3

 

IV

Chỉ thị, Quyết định

 

1

Chỉ thị về tiếp tục tăng cường các giải pháp về thực hiện Luật Hôn nhân và Gia đình, phòng ngừa tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

Phòng Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

 

2

Kiện toàn Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới

Phòng NN&PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

 

3

Thành lập Đoàn kiểm tra thẩm định đề nghị công nhận xã Thượng Lộ đạt chuẩn nông thôn mới

Phòng NN&PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

 

4

Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành việc chấp hành các quy định pháp luật BVMT và hoạt động khoáng sản của các cơ sở, dự án

Phòng TN&MT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

 

5

Thành lập Ban Chỉ đạo hoạt động bảo vệ môi trường

Phòng TN&MT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

 

6

Thành lập Hội đồng xét công nhận xã đạt tiêu chí Quốc gia về Y tế năm 2020

Phòng Y tế

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 3

 

7

Thành lập Đoàn kiểm tra hành nghề Y dược tư nhân, hóa mỹ phẩm, ATVSTP năm 2020

Phòng Y tế

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 3

 

8

Thành lập Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự huyện

Ban CHQS huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

 

B

Các cuộc họp, Hội nghị do UBND huyện chủ trì và các buổi Lễ lớn

 

I

Các hội nghị, buổi Lễ

 

1

Ra quân huấn luyện của LLVT huyện năm 2020

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

 

2

Lễ đặt vòng hoa và dâng hương nhân ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế (26/3)

Văn phòng, Phòng LĐ-TB&XH

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 3

 

3

Tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến các văn bản Luật, văn bản dưới luật mới ban hành cho cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức và nhân dân

Phòng Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

 

4

Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tư pháp, kỹ năng, nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở

Phòng Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

 

5

Tổ chức sơ kết Quy chế phối hợp giữa HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

 

6

Tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi và tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em, học sinh trường học năm 2020

Phòng VH-TT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 3

 

C

Nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong tháng

I

Lĩnh vực Kinh tế - Tổng hợp

1

Tổng kết đề án làm giàu rừng và phát triển LSNG giai đoạn 2014 – 2020

Phòng NN&PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

 

2

Chuẩn bị báo cáo phục vụ Đoàn giám sát HĐND huyện về Đề án phát triển nông nghiệp toàn diện giai đoạn 2016-2020

Phòng NN&PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Trước 20/3

 

3

Đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng; tiếp tục phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi; đẩy mạnh chăn nuôi, tái đàn gia súc, gia cầm

Phòng NN&PTNT

TTDVNN

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

 

4

Đôn đốc thực hiện dự án cam, chuối, dứa năm 2019 và tiếp tục thực hiện năm 2020

Phòng NN&PTNT

TTDVNN

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

 

5

Rà soát các tiêu chí xã Thượng Nhật để tập trung chỉ đạo hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, đặc biệt là tiêu chí nhà ở

Phòng NN&PTNT,

UBND xã Thượng Nhật

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

 

6

Đôn đốc các xã phát động phong trào thi đua xây dựng NTM và đẩy mạnh thực hiện các bộ tiêu chí NTM

Phòng NN&PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

 

7

Tiến hành thẩm tra số liệu quyết toán năm 2019 các đơn vị dự toán, các xã, thị trấn

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

 

8

Đôn đốc các xã, thị trấn thu phí môi trường và các khoản thu khác tại xã

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

 

9

Triển khai hoạt động Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng năm 2020

Phòng KT&HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

 

10

Hướng dẫn các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới 22/3 và Ngày Khí tượng Thế giới 23/3

Phòng TN&MT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

 

11

Thẩm định phương án khơi thông dòng chảy thị trấn Khe Tre

Phòng TN&MT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

 

12

Tiếp tục đôn đốc thực hiện Kết luận 270/KL-UBND của UBND tỉnh

Phòng TN&MT, Thanh tra, UBND các xã

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

 

13

Triển khai việc đo đạc, cắm mốc CCN Hương Hòa

Phòng KT&HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

 

14

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn các nội dung liên quan về an toàn khi tham gia giao thông bằng xuồng, thuyền (ghe)

Phòng KT&HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

 

15

Tổ chức triển khai thực hiện Phương án, kế hoạch xử lý chặt phá rừng, lấn, chiếm rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện theo Chỉ thị 65 của UBND tỉnh

Hạt Kiểm lâm,

Phòng TNMT,

UBND các xã

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

 

16

Tăng cường công tác QLBVR, phòng cháy chữa cháy rừng

Hạt Kiểm lâm,

UBND các xã, thị trấn

 

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

 

II

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

1

Huy động học sinh trở lại trường sau nghỉ phòng chống dịch, hạn chế tối đa học sinh bỏ học. Chỉ đạo ôn tập, dạy bù đảm bảo chương trình, có chất lượng

Phòng GD-ĐT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 3

 

2

Tổ chức cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng cấp huyện và dự thi cấp tỉnh

Phòng GD-ĐT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 3

 

3

Chỉ đạo các trường Mầm non tổng kết 05 thực hiện chuyên đề xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm cấp trường

Phòng GD-ĐT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 3

 

4

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Đề án nâng cao chất lượng giáo dục học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2021

Phòng GD-ĐT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 3

 

1

Hướng dẫn thực hiện đăng ký xây dựng thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị văn hóa năm 2020

Phòng VH&TT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 3

 

5

Xây dựng phóng sự kêu gọi đầu tư các điểm du lịch tiềm năng

Phòng VH&TT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 3

 

6

Tăng cường đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Phòng VH&TT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 3

 

7

Hoàn thiện dự thảo Phát triển du lịch huyện giai đoạn 2020-2025

Phòng VH&TT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 3

 

8

Kiểm tra giám sát cấp thẻ BHYT theo Quyết định số 1010/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Phòng Dân tộc

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 3

 

9

Xây dựng Kế hoạch tập luyện tham gia giải Việt dã truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

Trung tâm VHTT&TT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 3

 

10

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền xuất khẩu lao động trên địa bàn

Phòng LĐTBXH

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 3

 

11

Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai công tác giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo năm 2020

Phòng LĐTBXH

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 3

 

III

Lĩnh vực Quốc phòng - An ninh, Nội chính

1

Kiện toàn đơn vị, lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên năm 2020

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

 

2

Tiếp tục tăng cường đợt cao điểm ra quân trấn áp tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông để hạn chế tội phạm và tai nạn giao thông trên địa bàn

Công an huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

 

3

Báo cáo công tác cải cách hành chính quý I năm 2020

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

 

4

Báo cáo tự chấm điểm chất lượng hoạt động của UBND huyện quý I năm 2020

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

 

5

Báo cáo tình hình tổ chức các lễ Phục sinh, Phật đản, Vu lan, Giáng sinh

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

 

6

Tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

 

7

Quyết định hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

 

8

Chỉ đạo, đôn đốc và báo cáo việc triển khai kê khai tài sản thu nhập năm 2019

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

 

9

Tiếp tục cập nhật, theo dõi, đôn đốc thực hiện phản ánh hiện trường

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

 

10

Tiếp tục đôn đốc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

 

11

Kiểm tra định kỳ, đột xuất UDCNTT theo Kế hoạch của UBND huyện

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

 

12

Tiếp dân tại trụ sở và định kỳ theo Kế hoạch

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

 

 

Phan Anh Hải
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.666.075
Truy cập hiện tại 95