Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Chương trình công tác tháng 10 năm 2019 của UBND huyện Nam Đông
False 23474Ngày cập nhật 19/03/2020

TT

Nội dung

Cơ quan

tham mưu

Người chỉ đạo

Thời gian TH

 

A

Đề án, Chỉ thị, Kế hoạch, Chương trình, Báo cáo

I

Kế hoạch, Báo cáo, Chương trình, Quyết định, Chỉ thị thông qua Chủ tịch, các PCT UBND huyện

1

Chương trình công tác tháng 11 của UBND huyện

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

 

2

Báo cáo tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2019 triển khai nhiệm vụ vụ Đông Xuân

Phòng

Nông nghiệp

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 10

 

3

Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật  năm 2019

Phòng

Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

 

4

Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019

Phòng

Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

 

5

Báo cáo công tác văn bản năm 2019

Phòng

Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

 

6

Báo cáo công tác Bồi thường nhà nước năm 2019

Phòng

Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

 

7

Báo cáo công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019

Phòng

Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

 

8

Báo cáo sơ kết 5 năm về bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2014-2019 trong vùng đồng bào DTTS

Phòng Dân tộc

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 10

 

9

Kế hoạch tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới năm 2019

Phòng LĐ-TBXH

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 10

 

10

Kế hoạch tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng lần 02 năm 2019

Trung tâm Dịch vụ NN

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 10

 

11

Kế hoạch xây dựng bảng giá đất 05 năm (2020-2024)

Phòng TNMT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

 

II

Kế hoạch, Báo cáo, Chương trình, Quyết định, Chỉ thị thông qua UBND huyện

1

Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và nhiệm vụ tháng 11 năm 2019

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

 

B

Các Hội nghị, Lễ quan trọng tổ chức trong tháng

1

Hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 10

 

2

Hội nghị tổng kết Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở cụm ATLC-SSCĐ

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

 

3

Hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc cấp huyện lần thứ I năm 2019

Phòng Văn hóa TT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 10

 

C

Nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong tháng

I

Lĩnh vực Kinh tế - Tổng hợp

1

Chuẩn bị nội dung tổng kết sản xuất nông nghiệp

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 10

 

2

Đẩy nhanh tiến độ trồng Cam Nam Đông theo Đề án, vận động nhân dân đăng ký chuyển đổi cây trồng

Phòng NN và PTNT,

TT DVNN, UBND các xã

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 10

 

3

Đôn đốc thực hiện phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình MTQG NTM

Phòng NN và PTNT,

TT DVNN

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 10

 

4

Nghiên cứu, tìm kiếm giống cây dứa, một số giống chuối đặc sản cho nhân dân các xã trồng kịp thời vụ

Phòng NN và PTNT, TT DVNN

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 10

 

5

Đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng, chỉ đạo phát triển chăn nuôi; ngăn chặn không để Dịch tả lợn Châu Phi lây lan trên diện rộng

Phòng NN và PTNT, TT DVNN, UBND các xã, thị trấn

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 10

 

6

Tuyên truyền, vận động nhân dân củng cố chuồng trại, chuẩn bị thức ăn cho gia súc, gia cầm trong mùa mưa rét; hướng dẫn nhân dân tái thả đàn lợn đáp ứng nhu cầu tiêu thụ dịp Tết nguyên đán

Phòng NN và PTNT, TT DVNN, UBND các xã, thị trấn

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 10

 

7

Chuẩn bị giống lúa, phân bón sản xuất và gieo trồng vụ Đông Xuân 2019-2020 đảm bảo khung lịch thời vụ

Phòng NN và PTNT, TT DVNN, UBND các xã, thị trấn

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 10

 

8

Đôn đốc các xã đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, chú trọng xã Thượng Nhật, Thượng Lộ

Phòng NN và PTNT, TT DVNN

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 10

 

9

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCC rừng; ngăn chặn tình trạng chặt phá, xâm lấn rừng tự nhiên, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép

Công an huyện, Hạt Kiểm lâm,

UBND các xã, thị trấn

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 10

 

10

Triển khai thực hiện PA xử lý đất lâm nghiệp vi phạm theo chỉ thị 65 của UBND tỉnh

Hạt Kiểm lâm, Phòng TNMT, UBND các xã

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 10

 

11

Kiểm tra các đơn vị xây dựng Phương án phòng, chống thiên tai và chuẩn bị dự trữ nhu yếu phẩm năm 2019; lập danh sách các hộ thuộc diện phải di dời khi có thiên tai

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 10

 

12

Phê duyệt quyết toán các công trình xây dựng cơ bản, chủ trương đầu tư, báo cáo kỹ thuật

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

 

13

Tăng cường công tác thu ngân sách năm 2019 đạt chỉ tiêu, kế hoạch; triển khai có hiệu quả đề án chống thất thu

Phòng TC-KH, Chi cục thuế

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

 

14

Đôn đốc thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư các công trình thi công trong năm 2020, hoàn thành trước 30/10

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

 

15

Tiếp tục thảo luận ngân sách năm 2020 với các cơ quan, đơn vị

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

 

16

Xây dựng dự toán ngân sách huyện năm 2020

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

 

17

Đôn đốc các xã, thị trấn thu phí môi trường và các khoản thu khác tại xã

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

 

18

Triển khai thực hiện Đề án phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh đến năm 2020

Phòng KT-HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 10

 

19

Điều chỉnh hoàn thành quy hoạch nông thôn mới xã Hương Hòa

Phòng KT-HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 10

 

20

Hoàn chỉnh phê duyệt Phương án chuyển đổi chợ Khe Tre; xây dựng tiêu chí lựa chọn đơn vị quản lý chợ và tiến hành lựa chọn hoặc giao quản lý

Phòng KT-HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 10

 

21

Quản lý chặt chẽ việc cấp phép xây dựng, cấp chứng chỉ quy hoạch; quản lý, kiểm tra các bãi tập kết vật liệu xây dựng không đúng quy định

Phòng KT-HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 10

 

22

Phối hợp, đôn đốc Ban QLDA đường Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan đẩy nhanh việc hoàn trả đường 14C đoạn ngã tư chợ Khe Tre đi Hương Lộc

Phòng KT-HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 10

 

23

Đẩy nhanh tiến độ mới, cấp đổi Giấy CNQSDĐ; khẩn trương trả GCNQSDĐ đã hoàn thành cho người dân

Phòng TNMT, VPĐKQSDĐ, UBND các xã, thị trấn

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 10

 

24

Tăng cường công tác quản lý tài nguyên và khoáng sản trên địa bàn

Phòng TNMT, UBND các xã, thị trấn

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 10

 

25

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thủy điện Thượng Nhật và các công trình dự án khác

Trung tâm PTQĐ, Phòng TNMT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 10

 

26

Kiểm tra chất lượng công trình, nghiệm thu khối lượng, giải ngân vốn; thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng

Ban QLDA ĐTXD, Phòng KT-HT,

TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

 

27

Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện đường dây 35KV ở Tổ dân phố 1, thị trấn Khe Tre

Ban QLDA ĐTXD, Phòng KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

 

II

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

28

Rà soát đội ngũ giáo viên ở các trường học để sắp xếp phù hợp

Phòng Giáo dục và ĐT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 10

 

29

Xét hồ sơ đề nghị công nhận văn hóa năm 2019

Phòng Văn hóa TT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 10

 

30

Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh chủ động trên địa bàn

Phòng

Y tế

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 10

 

31

Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết đang xảy ra trên địa bàn, hạn chế lây lan

Phòng Y tế,  TTYT, UBND các xã, thị trấn

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 10

 

32

Đôn đốc, hướng dẫn địa phương công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019

Phòng Lao động TBXH

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 10

 

33

Triển khai Kế hoạch tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới năm 2019

Phòng Lao động TBXH

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 10

 

34

Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giúp đỡ hộ nghèo theo Kế hoạch 59 của UBND huyện

Phòng Lao động TBXH

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 10

 

35

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để giảm thiểu tình trạng sinh con thứ 3

Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, địa phương

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 10

 

36

Tổ chức đưa đón người có uy tín ở các xã Chương trình 135 đi học tập, nghiên cứu tham quan các tỉnh phía Bắc và Nam

Phòng Dân tộc

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 10

 

37

Rà soát, tổng hợp trình UBND huyện công nhận phê duyệt danh sách người có uy tín

Phòng Dân tộc

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 10

 

III

Lĩnh vực Quốc phòng - An ninh, Nội chính

38

Phối hợp thực hiện việc bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách do sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

 

39

Thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn để báo cáo, kịp thời xử lý

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

 

40

Thẩm định nhân sự trình Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, quyết định bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

 

41

Phối hợp Công an huyện tiếp tục kiện toàn đội ngũ Công an xã chính quy

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

 

42

Tăng cường công tác kiểm tra kỷ cương, kỷ luật hành chính và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm

Phòng Nội vụ, Tổ Công vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

 

43

Chuẩn bị nội dung tổng kết Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở cụm ATLC-SSCĐ

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

 

44

Tổ Công tác của Chủ tịch UBND huyện tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị

Văn phòng,

Tổ Công tác

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

 

45

UBDN huyện duyệt kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2020 các xã, thị trấn

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

 

46

Đăng ký chương trình công tác năm 2020 của UBND huyện thông qua BTV, BCH Huyện ủy

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

 

47

Tiếp dân định kỳ tại xã Thượng Nhật

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

 

48

Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin tại các xã, thị trấn

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

 

49

Thường xuyên theo dõi thông tin phản ánh hiện trường để kịp thời chỉ đạo xử lý

Văn phòng, các cq, địa phương

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

 

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.662.333
Truy cập hiện tại 2.086