Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Kết quả khảo sát mức độ hài lòng tại Trung tâm Hành chính công huyện tháng 7 năm 2019
False 19551Ngày cập nhật 01/08/2019

Ngày 01/8/2019, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 36/TB-HCC về kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân giao dịch TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện trong tháng 7 năm 2019.

Từ ngày 01/7/2019 đến ngày 31/7/2019 Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 187 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể:

- Số hồ sơ đã hoàn thành: 127 hồ sơ; đang xử lý: 60 hồ sơ.

- Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng (tính trên hồ sơ đã hoàn thành): 127 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Tiêu chí đánh giá

Mức độ

Số lượng

Tỷ lệ

1

Nơi đón tiếp của Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông?

Rất hài lòng

127

100%

Hài lòng

-

-

Không hài lòng

-

-

2

Thái độ phục vụ, hướng dẫn giải quyết TTHC của Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông?

Rất hài lòng

125

98,4%

Hài lòng

02

1,6%

Không hài lòng

-

-

3

Thái độ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC của ông/bà tiếp nhận?

Rất hài lòng

123

96,9%

Hài lòng

04

3,1%

Không hài lòng

-

-

4

Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính?

Đúng hẹn

127

100%

Chậm hẹn nhưng chấp nhận được

-

-

Không đúng hẹn

-

-

5

Hồ sơ thủ tục hành chính cần giải quyết?

Đơn giản

127

100%

Cần giảm giấy tờ

-

-

Phức tạp

-

-

Tổng cộng có 100% phiếu lấy ý kiến được đánh giá đạt mức rất hài lònghài lòng./.

 

Thu Thảo
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.666.075
Truy cập hiện tại 876