Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông tin tuyên truyền >> Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật
Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên khắp cả nước, với nhiều biến chủng phát sinh.
1. Đóng góp kịp thời và tích cực trong triển khai, thể chế hóa các nội dung chính sách về xây...
Ngày 26/11/2021, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã ký ban hành Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 ...
Theo Bảo hiểm xã hội Thừa Thiên Huế, đến hết ngày 20/12/2021 là thời hạn cuối để tiếp nhận hồ sơ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg...
Ngày 07/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 108/2021/NĐ-CP về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội...

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/1/2020 hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi.

 

Thúc đẩy phát triển sản xuất ngành chăn nuôi, kiểm soát an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm trong chăn nuôi. 

 

Về việc triển khai quán triệt Công văn số 9124/UBND-XH ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.738.455
Truy cập hiện tại 1.533