Tìm kiếm
Thông tin tuyên truyền
Ngày 27/5/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm Ruốc...
Khi bị viêm loét dạ dày, bạn nên tránh hút thuốc, uống rượu, nên ăn thực phẩm giàu chất xơ và...
Ngày 29/3/2019 UBND huyện Nam Đông đã ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND về việc triển khai tháng hành động vì...
Kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn được áp dụng đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống bao gồm: cơ sở chế biến suất ăn sẵn; căng tin...
Ngày 12/11/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện...
Ngày 02/02/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của...
Theo Nghị định 115/2018/NĐ-CP (thay thế Nghị định 178/2013/NĐ-CP) có hiệu lực từ 20-10-2018 tới đây, các hành vi vi phạm trong...
Các tin khác
 
Ngày 09 tháng 7 năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND về việc ban hành...
Ngày 31 tháng 7 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Công văn số 696/UBND-TCKH về việc hướng...
Ngày 24 tháng 7 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông đã ban hành văn bản hướng dẫn các cơ quan,...
Ngày 20/5/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2019/NĐ-CP về Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và...
Sáng 11/5/2019,  Phòng LĐTBXH huyện phối hợp với UBND xã Hương Giang, Công ty Công ty TNHH một thành viên...
Ngày 17/8/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 46/2018/QĐ-UBND về quy định một số chính sách trợ giúp xã hội...
Thời gian hưởng chế độ khám thai, Thời gian hưởng chế độ khi sinh con, mức hưởng chế độ thai sản, dưỡng sức…quy định tại  Luật bảo hiểm...
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có Quyết định số 56/2018/QĐ-UBND quy định chế độ tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên...
Các tin khác
 
           Ngày 09/5/2019, Phòng Lao động- TB&XH chi trả trực tiếp trợ cấp đối tượng chính sách...
Ngày 28/8/2018, Bộ Quốc Phòng đã ban hành Thông tư số 138/2018/TT-BQP và Bộ Công an đã ban hành...
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND, ngày 27 tháng 4 năm 2017....
Ưu đãi người có công với cách mạng là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta, đó...
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 773/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19...
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 99/2018/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách...
Bộ Quốc phòng đã ban hành Quyết định số 3648/QĐ--BQP, ngày 04 tháng 9 năm 2018. Về việc công bố thủ tục hành...
 
Thực hiện Quyết định số 842/QĐ-UBND ngày 03/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt điều chỉnh...
Ngày 29 tháng 12 năm 2018, tại Quyết định số 3113/QĐ-UBND, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt bổ sung cụm công nghiệp Hương...
Thực hiện Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Kế...
(Xây dựng) – Ngày 13/10, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Hội nghị góp ý Quy hoạch phân khu xây dựng...
Tại Hội nghị về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của ngành Tài nguyên và Môi trường tổ chức vào...
         Nhằm mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi từ 3% -...
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có Quyết định số 1779/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Phát triển dịch vụ đô thị...
 
Ngày 09 tháng 7 năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND về việc Quy định...
Ngày 29/03/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 06/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn Quy chế tổ chức và hoạt động của...
Ngày 29/03/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 05/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân...
Ngày 21/4/2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND về việc ban hành quy định một số chính...
Ngày 31/3/2017 HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Nghị quyết Quy định một số chính sách ưu đãi và...
Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế
 
Ngày 26/3/2019, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 65/KH-UBND về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn...
   
 
Ngày 11/7/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 62/2019/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP...
Ngày 28 tháng 3  năm 2019, UBND huyện ban hành Thông báo số 36/TB-UBND về chủ trương thu hồi đất để thực hiện giải...
Ngày 26/12/2018, Chính phủ ban hành  Nghị định số  167/2018/NĐ-CP Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất (Nghị...
Ngày 15/11/2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 22/2018/TT-BTNMT  Ban hành...
    Ngày 18/10/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 14/2018/TT-BTNMT...
      Ngày 31/10/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 18/2018/TT-BTNMT Quy...
Luật du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017quy định về trách nhiệm quản lý, bảo vệ và khai thác tài nguyên...
Bảo vệ môi trường tự nhiên vừa là nội dung, vừa là mục tiêu phát triển bền vững, vì thế phải đảm bảo sự hài...
Các tin khác
 
Ngày 22 tháng 8 năm 2019, UBND huyện Nam Đông ban hành Thông báo số 109/TB-UBND Công bố công...
Ngày 07/08/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 13/2019/TT-BTNMT ngày 07/08/2019...
Ngày 16 tháng 8 năm 2019, Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành văn bản hướng dẫn mức chi và...
Ngày 12 tháng 8 năm 2019, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nam Đông ban hành văn bản hướng dẫn việc...
Ngày 09 tháng 7 năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND về việc Quy định...
Ngày 09 tháng 7 năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND về việc Quy định...
Ngày 09 tháng 7 năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND về việc Quy định...

Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 vừa có hiệu lực từ ngày 01/7/2019 quy định cán bộ, công chức không chỉ kê khai tài sản của mình mà còn phải kê khai tài sản của người thân.

 

Căn cứ Nghị định 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Luật bảo hiểm xã hội 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, chế độ thai sản đối với lao động nam từ ngày 01/7/2019 được thực hiện như sau:

 

Ngày 05 tháng 7 năm 2019, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện đã có văn bản hướng dẫn lập dự toán,...
Các tin khác
 
Ngày 05/06/2019, Ban Tổ chức cuộc thi Sảng tạo xanh Thừa thiên Huế 2019 đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-BTCSTX về việc ban hành...
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các...
Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30/12/2013 quy định trách nhiệm bảo vệ môi trường của du khách...
Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30/12/2013 quy định trách nhiệm bảo vệ môi trường của du khách...
Việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt ở khu vực nông thôn tại nước ta còn gặp nhiều khó khăn như:...
 
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.957.997
Truy cập hiện tại 27