Tìm kiếm
Triển khai thực hiện Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
False 5582Ngày cập nhật 16/05/2019

Ngày 09 tháng 5 năm 2019, UBND huyện Nam Đông đã ban hành Công văn số 383/UBND-TCKH về việc triển khai thực hiện Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu.

Để việc mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được thực hiện hiệu quả và phù hợp với quy định của pháp luật. UBND huyện đề nghị Các Phòng, Ban hưởng ngân sách huyện, các Trường THCS, Tiểu học và Mầm non; UBND các xã, thị trấn khi thực hiện mua sắm có các gói thầu thuộc danh mục, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt thì triển khai thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

UBND huyện thông báo để các đơn vị triển khai và thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
TCKH
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.521.023
Truy cập hiện tại 3.603