Tìm kiếm
Một số nội dung quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị của các cơ quan, tổ chức, đơn vị
False 6126Ngày cập nhật 16/05/2019

Một số văn bản quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị của các cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập, ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước. Các đơn vị, địa phương nghiên cứu để thực hiện theo đúng quy định:

1. Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

2. Quyết định số 2071/QĐ-UBND ngày 18/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Tập tin đính kèm:
TCKH
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.610.138
Truy cập hiện tại 166