Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

UBND tỉnh ban hành Danh mục thủ tục hành chính được Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện
False 20466Ngày cập nhật 13/05/2019

Ngày 08 tháng 5 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1129/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân và các cơ quan cấp huyện được đưa vào Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

Theo Quyết định này, có 15 lĩnh vực hoạt động với 319 TTHC được đưa vào Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện, cụ thể như sau:

Stt

TÊN LĨNH VỰC

Số lượng TTHC

 TTHC liên thông

1

Kế hoạch & Đầu tư

30

02 TTHC liên thông về đăng ký hộ KD, HTX và đăng ký mã số thuế

2

Tài chính

18

 

3

Tài nguyên và Môi trường

45

Có 25 TTHC liên thông trong lĩnh vực đất đai từ UBND cấp xã đến CN. Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện và đến Sở Tài nguyên và Môi trường

4

Xây dựng

16

 

5

Tư pháp

32

 

6

Nội vụ

35

 

7

Lao động – TB- XH

26

Có 15 TTHC liên thông trong Nhóm lĩnh vực Người có công

8

Văn hóa & Thể thao

17

 

9

Công Thương

18

 

10

Y tế

02

 

11

Giáo dục và Đào tạo

34

 

12

Nông nghiệp và PTNT

20

04 TTHC liên thông, thẩm quyền UBND tỉnh

13

Thông tin và Truyền thông

06

 

14

Dân tộc

02

02 TTHC liên thông từ UBND cấp xã đến UBND cấp huyện và đến các cơ quan cấp tỉnh

(Áp dụng đối với các địa phương cấp huyện nơi có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống)

15

Giao thông Vận tải

0

 

16

Khoa học và Công nghệ

0

 

17

Ngoại vụ

0

 

18

Du lịch

0

 

 

TỔNG CỘNG:

319

 

 

(Chi tiết có văn bản kèm theo)./.

Tập tin đính kèm:
Nhật Linh
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.662.333
Truy cập hiện tại 360