Tìm kiếm
Triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019
False 9689Ngày cập nhật 08/04/2019

Ngày 29/3/2019 UBND huyện Nam Đông đã ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND về việc triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019.

 

- Với chủ đề "Nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng. Bảo vệ người tiêu dùng" và hướng tới các mục tiêu:

+ Tăng cường công tác giáo dục, truyền thông, thông tin chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm. Đề cao vai trò, trách nhiệm của các doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm.

+ Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đặc biệt tại các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, các làng nghề. Tăng cường vai trò giám sát của các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và người tiêu dùng đối với việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm của các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

+ Giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn, thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng.

- Đối với công tác truyền thông: Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt huy động hệ thống loa đài, truyền thanh các xã, thị trấn, tham gia công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm; tổ chức tuyên truyền trực tiếp kiến thức an toàn thực phẩm cho đồng bào dân tộc thiểu số.

- Đối với công tác thanh tra, kiểm tra: Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành từ cấp huyện đến cấp xã, thị trấn; kiểm tra việc thực hiện các qui định của  pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể trên địa bàn theo phân cấp quản lý.

 

 

Tập tin đính kèm:
Phòng Y tế
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.521.023
Truy cập hiện tại 3.469