Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo chủ trương thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện công trình, dự án.
False 19923Ngày cập nhật 31/03/2019

Ngày 28 tháng 3  năm 2019, UBND huyện ban hành Thông báo số 36/TB-UBND về chủ trương thu hồi đất để thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ thi công công trình: Khu quy hoạch Tổ dân phố 1, thị trấn Khe Tre.

Theo đó, UBND huyện sẽ thu hồi diện tích khoảng 30.600 m2 tại Khu quy hoạch Tổ dân phố 1, Thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông. Kể từ ngày 28/3/2019, không thực hiện các giao dịch về quyền sử dụng đất tại khu vực trên.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.776.094
Truy cập hiện tại 8.233