Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kê hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu huyện Nam Đông năm 2019
False 26525Ngày cập nhật 31/03/2019

Ngày 26/3/2019, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 65/KH-UBND về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu huyện năm 2019.

Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp nông thôn có chất lượng, có giá trị sử dụng, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng trong và ngoài nước để có kế hoạch hỗ trợ sản xuất và xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển. Đồng thời lựa chọn những sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của huyện tham gia bình chọn cấp tỉnh và các cấp cao hơn.

Nội dung chi tiết xem ở file đính kèm./. 

 

Tập tin đính kèm:
Phòng Kinh tế và Hạ tầng
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.737.912
Truy cập hiện tại 1.333