Tìm kiếm
UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lâm nghiệp
False 4271Ngày cập nhật 31/03/2019

Ngày 26 tháng 3 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 747/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan cấp huyện..

Theo Quyết định này, có 01 TTHC mới ban hành và 03 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan cấp huyện, cụ thể như sau:

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

 Địađiểm thực hiện

Phí, lệ phí

(đồng)

Tên VBQPPL

quy định TTHC

I

 Thủ tục hành chính mới ban hành

1

Xác nhận bảng kê lâm sản

03 ngày làm việc hoặc 07 ngày làm việc

HKL cấp huyện

Không

Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản.

II

 Thủ tục hành chính bị bãi bỏ

1

Xác nhận của Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đối với lâm sản xuất ra có nguồn gốc khai thác hợp pháp trong rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và lâm sản sau xử lý tịch thu

2

Xác nhận của Hạt Kiểm lâm các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác hợp pháp trong rừng đặc dụng hoặc rừng phòng hộ và cây xử lý tịch thu thuộc phạm vi quản lý của Hạt Kiểm lâm (đối với các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ có Hạt Kiểm lâm thuộc tỉnh)

3

Xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với: lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc từ rừng tự nhiên, nhập khẩu, sau xử lý tịch thu; lâm sản sau chế biến lâm sản sau chế biến có nguồn gốc từ rừng tự nhiên, nhập khẩu, sau xử lý tịch thu; lâm sản vận chuyển nội bộ giữa các điểm không cùng trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; động vật rừng được gây nuôi trong nước; bộ phận, dẫn xuất của chúng

 
(Chi tiết có văn bản kèm theo)./.
Tập tin đính kèm:
Nhật Linh
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.218.255
Truy cập hiện tại 815