Tìm kiếm
UBND tỉnh công bố các thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Đăng ký hộ kinh doanh, Hợp tác xã và Đăng ký mã số thuế
False 2976Ngày cập nhật 31/03/2019

Ngày 20 tháng 3 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 707/QĐ-UBND về việc công bố các thủ tục hành chính liên thông và thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Đăng ký kinh doanh và cơ quan Thuế cấp huyện về Đăng ký hộ kinh doanh, Hợp tác xã và Đăng ký mã số thuế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo Quyết định này, có 02 TTHC liên thông giữa cơ quan Đăng ký kinh doanh và cơ quan Thuế cấp huyện về đăng ký hộ kinh doanh, hợp tác xã và đăng ký mã số thuê trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

I

LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH, HỢP TÁC XÃ VÀ ĐĂNG KÝ MÃ SỐ THUẾ

1

 

Đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký mã số thuế

2

 

Đăng ký hợp tác xã và đăng ký mã số thuế

 
(Chi tiết có văn bản kèm theo)./.
Tập tin đính kèm:
Nhật Linh
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.218.255
Truy cập hiện tại 817