Tìm kiếm
UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đầu tư xây dựng
False 3091Ngày cập nhật 24/03/2019

Ngày 20 tháng 3 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 706/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đầu tư xây dựng và thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế.

Theo Quyết định này, có 04 TTHC được chuẩn hóa của lĩnh vực Đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế, cụ thể như sau:

TT

Tên thủ tục hành chính

 Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

 Phí, lệ phí

(đồng)

Căn cứ

pháp lý

 

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG (04 thủ tục hành chính)

1

Thẩm định chủ trương đầu tư xây dựng công trình.

20 ngày làm việc

Trung tâm hành chính công cấp huyện

 

0

 Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về công tác quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

2

Trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

25 ngày làm việc

0

3

Trình phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình.

10 ngày làm việc

0

4

Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình.

20 ngày làm việc

0

 
(Chi tiết có văn bản kèm theo)./.
Tập tin đính kèm:
Nhật Linh
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.218.255
Truy cập hiện tại 811