Tìm kiếm
Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Nam Đông
False 8358Ngày cập nhật 31/01/2019

Thực hiện Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện, UBND huyện Nam Đông thông báo công bố công khai toàn bộ tài liệu Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Nam Đông

Thực hiện Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Nam Đông; UBND huyện Nam Đông Thông báo công bố công khai toàn bộ tài liệu Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Nam Đông tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nam Đông, UBND các xã, thị trấn và trên Cổng thông tin điện tử của UBND huyện Nam Đông (địa chỉ  https://namdong.thuathienhue.gov.vn).

- Hồ sơ công bố công khai gồm có:

+ Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 của UBND tỉnh;

+ Báo cáo thuyết minh tổng hợp;

+ Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Nam Đông.

- Giao Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường đăng tin công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Nam Đông (gửi kèm Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Nam Đông).

- Giao UBND các xã, thị trấn công bố công khai nội dung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Nam Đông có liên quan đến các xã, thị trấn tại trụ sở UBND các xã, thị trấn.

Tập tin đính kèm:
Phan Văn Lợi
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.218.255
Truy cập hiện tại 817