Tìm kiếm
Người tham gia lễ hội có quyền và nghĩa vụ như thế nào?
False 2332Ngày cập nhật 19/01/2019

Quyền và nghĩa vụ của người tham gia lễ hội được quy định tại Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018  của Chính phủ Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2018), theo đó: 

1. Người tham gia lễ hội có các quyền sau:

– Thể hiện lòng thành kính, biết ơn đối với các bậc tiền nhân, nhân vật lịch sử, tôn trọng những giá trị đạo đức, văn hóa, tâm linh, tín ngưỡng;

– Được giao lưu sinh hoạt văn hóa và hưởng thụ những giá trị văn hóa tinh thần.

2. Người tham gia lễ hội có trách nhiệm sau:

– Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; nội quy thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội;

– Ứng xử có văn hóa trong hoạt động lễ hội; trang phục lịch sự, phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam; không nói tục, chửi thề, xúc phạm tâm linh, gây ảnh hưởng xấu tới không khí trang nghiêm của lễ hội;

– Thắp hương, đốt vàng mã đúng nơi quy định; không chen lấn, xô đẩy mất trật tự an ninh, giữ gìn vệ sinh môi trường;

– Không tổ chức hoặc tham gia các hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

– Không thực hiện đổi tiền có chênh lệch giá trong khu vực di tích, lễ hội;

– Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngoài việc chấp hành nghiêm các trách nhiệm nêu trên còn phải thực hiện các quy định sau: Không đi lễ hội trong giờ hành chính, không dùng xe công và các phương tiện công (hoặc thuê khoán phương tiện)  tham gia lễ hội (trừ trường hợp thành phận tham gia tổ chức lễ hội hoặc được giao thực thi nhiệm vụ).

Theo Nghị định số 110/2018/NĐ-CP thì cá nhân vi phạm các quy định trên tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật./.

Phòng Tư pháp
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.234.790
Truy cập hiện tại 82