Tìm kiếm
Triển khai Nghị định số 167/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018 của Chính phủ
False 7044Ngày cập nhật 09/01/2019

Ngày 26/12/2018, Chính phủ ban hành  Nghị định số  167/2018/NĐ-CP Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất (Nghị định được đăng tải trên Website của Chính phủ, Công báo)

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.234.656
Truy cập hiện tại 70