Tìm kiếm
Lịch tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2019 của lãnh đạo UBND huyện Nam Đông
False 5561Ngày cập nhật 06/01/2019

Lịch tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2019 của lãnh đạo UBND huyện Nam Đông

Thực hiện Luật Tiếp công dân, Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; UBND huyện thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện 6 tháng đầu năm 2019 tại phòng Tiếp công dân huyện và địa bàn các xã, thị trấn như sau:

 

NGÀY TIẾP

NGƯỜI TIẾP

ĐỊA ĐIỂM

03/01/2019

17/01/2019

Đ/c Trần Quốc Phụng - Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Lê Thanh Hồ - Phó Chủ tịch UBND huyện

Phòng Tiếp dân huyện

Xã Hương Hòa

14/02/2019

27/02/2019

Đ/c Trần Quốc Phụng - Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Lê Thanh Hồ - Phó Chủ tịch UBND huyện

Xã Thượng Quảng

Phòng Tiếp dân huyện

07/3/2019

21/3/2019

 Đ/c Trần Quốc Phụng - Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Lê Thanh Hồ - Phó Chủ tịch UBND huyện

 Phòng Tiếp dân huyện

Xã Hương Phú

04/4/2019

17/4/2019

Đ/c Lê Thanh Hồ - Phó Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng - Chủ tịch UBND huyện

 Phòng Tiếp dân huyện

Xã Thượng Long

02/5/2019

23/5/2019

Đ/c Trần Quốc Phụng - Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Lê Thanh Hồ - Phó Chủ tịch UBND huyện

Phòng Tiếp dân huyện

Xã Hương Sơn

06/6/2019

20/6/2019

Đ/c Trần Quốc Phụng - Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Lê Thanh Hồ - Phó Chủ tịch UBND huyện

Xã Thượng Lộ

Phòng Tiếp dân huyện

 
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.609.701
Truy cập hiện tại 40