Tìm kiếm
Triển khai thông tư số 22/2018/TT-BTNMT
False 9481Ngày cập nhật 21/12/2018

Ngày 15/11/2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 22/2018/TT-BTNMT  Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:5000.

Thông tư quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:5000 áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động đo vẽ và thành lập bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:5000 trên vùng biển Việt Nam.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 01 năm 2019.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.521.023
Truy cập hiện tại 1.565