Tìm kiếm
Văn bản mới thuộc lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
False 6372Ngày cập nhật 28/11/2018

      Ngày 31/10/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 18/2018/TT-BTNMT Quy định về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

     Thông tư số 18/2018/TT-BTNMT quy định việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý, mối quan hệ giữa Hội đồng quản lý với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp và đơn vị quản lý cấp trên của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường (không áp dụng đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trong lực lượng vũ trang nhân dân).

     Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2018./.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.234.623
Truy cập hiện tại 64