Tìm kiếm
Kết quả khảo sát mức độ hài lòng tại Trung tâm Hành chính công huyện quý IV năm 2018
False 3307Ngày cập nhật 15/11/2018

Ngày 14/11/2018, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 49/TB-HCC về kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân giao dịch tại Trung tâm Hành chính công huyện trong quý IV năm 2018.

Từ ngày 21/8/2018 đến ngày 14/11/2018 Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 567 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể:

          - Số hồ sơ đã hoàn thành: 559 hồ sơ; đang xử lý: 08 hồ sơ.

          - Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng (tính trên hồ sơ đã hoàn thành): 559 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Tiêu chí đánh giá

Mức độ

Số lượng

Tỷ lệ

1

Nơi đón tiếp của Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông?

Rất hài lòng

552

98,7%

Hài lòng

7

1,3%

Không hài lòng

-

-

2

Thái độ phục vụ, hướng dẫn giải quyết TTHC của Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông?

Rất hài lòng

554

99,1%

Hài lòng

5

0,9%

Không hài lòng

-

-

3

Thái độ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC của ông/bà tiếp nhận?

Rất hài lòng

541

96,8%

Hài lòng

18

3,2%

Không hài lòng

-

-

4

Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính?

Đúng hẹn

557

99,6%

Chậm hẹn nhưng chấp nhận được

2

0,4%

Không đúng hẹn

-

-

5

Hồ sơ thủ tục hành chính cần giải quyết?

Đơn giản

556

99,5%

Cần giảm giấy tờ

3

0,5%

Phức tạp

-

-

 

Tổng cộng có 100% phiếu lấy ý kiến được đánh giá đạt mức rất hài lòng và hài lòng. Trong quý 4 không có đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo./

Thu Thảo
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.234.731
Truy cập hiện tại 77