Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Hội nghị giao ban quý II giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn
False 2717Ngày cập nhật 02/07/2024
Quang cảnh hội nghị giao ban

Từng bước đổi mới phương thức hoạt động của HĐND trong tổ chức các kỳ họp, tổ chức giám sát theo hướng chuyên sâu các nội dung chuyên đề để có định hướng chính xác những vấn đề quan trọng ở địa phương là khẳng định của đồng chí Mai Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Nam Đông tại hội nghị giao ban quý II giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn tổ chức nhằm đánh giá hoạt động của HĐND trong thời gian qua và thảo luận những nội dung liên quan đến kỳ họp thứ 8 giữa năm 2024.

Sáu tháng đầu năm, HĐND huyện đã hoàn thành tốt chương trình kế hoạch đã đề ra, tổ chức 4 kỳ họp HĐND, trong đó 3 kỳ họp chuyên đề và 1 kỳ họp thường lệ, đã thảo luận và thống nhất thông qua 6 Nghị quyết quan trọng; Sau kỳ họp, các Nghị quyết của HĐND huyện được đại biểu HĐND huyện triển khai đến cử tri và nhân dân; các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết HĐND huyện đã được UBND huyện chỉ đạo triển khai thực hiện, góp phần phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, phối hợp tổ chức 5 cuộc tiếp công dân định kỳ và tiếp dân thường xuyên tại Ban Tiếp công dân huyện; các chương trình giám sát chuyên đề được thực hiện đảm bảo đúng theo kế hoạch đề ra, qua giám sát đã đánh giá những kết quả đạt được, làm rõ những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm của các ngành liên quan; mối quan hệ công tác giữa Thưòng trực HĐND huyện và các cơ quan ban ngành, địa phương ngày càng chặt chẽ hơn…

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận và thống nhất về thời gian và nội dung chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Kết luận hội nghị giao ban, đồng chí Mai Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Nam Đông nhấn mạnh: Thời gian tới, HĐND các cấp tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Tăng cường giám sát thường xuyên về các vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội, quôc phòng, an ninh, nhất là sản xuất vụ Hè thu, vận động nhân dân chăm sóc phát triến kinh tế vườn và chăn nuôi; đẩy mạnh các giải pháp để thực hiện hoàn thành kế hoạch kinh tế- xã hội năm 2024; Từng bước đối mới phương thức hoạt động của HĐND trong tổ chức các kỳ họp, tổ chức giám sát theo hướng chuyên sâu các nội dung chuyên đề để có những định hướng chính xác những vấn đề quan trọng ở địa phương.

Đồng chí Trần Quốc Phụng, Chủ tịch UBND huyện trao đổi tại hội nghị

Quang cảnh hội nghị giao ban

Quỳnh Trang
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.118.726
Truy cập hiện tại 9.510