Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Đẩy mạnh thực hiện Chủ đề phong trào Chủ nhật xanh tháng 3 “Chương trình Phân loại rác tại nguồn”
False 4705Ngày cập nhật 09/04/2024
Phân loại rác tại nguồn

Nhằm đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 21/02/2024 Tổ chức, triển khai thực hiện Đề án  Ngày Chủ nhật xanh năm 2024 trên địa bàn huyện Nam Đông, trong đó tập trung Chủ đề tháng 3 “Chương trình phân loại rác tại nguồn”, đồng thời để giảm khối lượng thu gom góp phần giảm chi phí xử lý rác tại Nhà máy điện rác Phú Sơn, định hướng cách thức quản lý, ứng xử với chất thải và hướng đến mục tiêu chậm nhất là ngày 31/12/2024 hộ gia đình, cá nhân phải thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND ngày 07/3/2023 của UBND tỉnh, ngày 06/3/2024, UBND huyện đã ban hành Công văn số 340/UBND-TNMT nhằm đề nghị các ban, ngành của huyện; Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội; UBND các xã, thị trấn Khe Tre và đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để tiếp túc đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn và triển khai phân loại, xử lý tại nguồn các nhóm rác sau:

 

+ Nhóm tái chế, tái sử dụng (giấy các loại, nhựa các loại, kim loại các loại, thủy tinh các loại): Nhân rộng các mô hình “Ngôi nhà Xanh”, các phong trào, công trình tái chế, tái sử dụng rác và tăng cường liên kết với các hộ thu gom phế liệu trên địa bàn nhằm thu gom tuyệt đối loại rác này.

+ Nhóm chất thải thực phẩm: Sau khi phân loại được khuyến khích tận dụng tối đa lượng chất thải này để làm phân bón hữu cơ, làm thức ăn chăn nuôi đảm bảo các quy định môi trường. Thúc đẩy phân loại, xử lý bằng các phong trào đã triển khai thực hiện gồm: Mỗi hố rác, một cây xanh; Hố rác di động; Phân loại và xử lý rác hữu cơ bằng phương pháp vi sinh bản địa IMO,....

+ Nhóm chất thải nguy hại (pin, ắc quy, bóng đèn huỳnh quang, thiết bị điện tử hỏng, các loại chất thải nguy hại khác): Thu gom, phân loại và bỏ vào các điểm bố trí rác nguy hại đã bố trí trên địa bàn huyện.

+ Nhóm chất thải còn lại (không bao gồm chất thải xây dựng và xác chết động vật nuôi): Thu gom bỏ vào các thùng rác sinh hoạt thông thường công cộng.

 

 

Tập tin đính kèm:
Võ Thị Thu Hà (PTNMT)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.124.636
Truy cập hiện tại 8.628