Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Đẩy mạnh thực hiện Chủ đề phong trào Chủ nhật xanh tháng 4 “Xử lý rác thải tại các chợ dân sinh. Hưởng ứng Ngày Trái đất 22/4”
False 5923Ngày cập nhật 09/04/2024

Nhằm đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 21/02/2024 Tổ chức, triển khai thực hiện Đề án  Ngày Chủ nhật xanh năm 2024 trên địa bàn huyện Nam Đông, trong đó tập trung Chủ đề tháng 4 “Xử lý rác thải tại các chợ dân sinh; Hưởng ứng Ngày Trái đất 22/4”. UBND huyện đã ban hành Công văn số 508/UBND-TNMT  ngày 05/4/2024 nhằm đề nghị các ban, ngành của huyện; Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội; chỉ đạo UBND các xã, thị trấn Khe Tre và đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để triển khai một số nội dung sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kế hoạch số 47/KH-UBND  ngày 24/01/2023 của UBND huyện về thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn; tập trung thúc đẩy công tác phân loại rác tại nguồn theo quy định tại Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND ngày 07/3/2023 của UBND tỉnh quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh..

2. Tuyên truyền, vận động người dân không xả nước thải, rác thải xuống sông, ngòi, kênh, rạch, suối, hồ và mặt nước chuyên dùng và phối hợp chính quyền địa phương dọn dẹp vệ sinh, phát quang, khơi thông dòng chảy, làm sạch các sông, ngòi, kênh, rạch, suối, hồ và mặt nước chuyên dùng gần khu vực mình sinh sống; lưu ý, yêu cầu các thôn, xóm, tổ dân phố có sông, ngòi, kênh, rạch, suối, hồ và mặt nước chuyên dùng đi qua ký cam kết không để người dân trong khu vực xả nước thải, rác thải xuống sông, ngòi, kênh, rạch, suối, hồ và mặt nước chuyên dùng.

3. Kiểm tra, rà soát và tổ chức dọn dẹp vệ sinh, phát quang, khơi thông dòng chảy, làm sạch các sông, ngòi, kênh, rạch, suối, hồ và mặt nước chuyên dùng tại địa phương. Đẩy mạnh việc kiểm tra, xử phạt các hành vi vi phạm về các hành vi xả rác thải không đúng nơi quy định.

4. Ban Quản lý chợ Khe Tre,  HTX NN Hương Giang: Tăng cường công tác quản lý và chỉ đạo ra quân thực hiện việc vệ sinh toàn bộ chợ trên địa bàn 01 tuần/01 lần; vận động các tiểu thương thực hiện phong trào và ký cam kết: “giảm thiểu sử dụng túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng 01 lần; không xả rác, nước thải trực tiếp xuống sông, ngòi, kênh, rạch, suối, hồ và mặt nước chuyên dùng”. Báo cáo kết quả thực hiện kèm các hình ảnh kiểm chứng gửi về UBND địa phương quản lý trước 30/4/2024.

Tập tin đính kèm:
Võ Thị Thu Hà (PTNMT)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.124.636
Truy cập hiện tại 8.572