Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024
False 6732Ngày cập nhật 09/04/2024

Thực hiện Kế hoạch số 998/KH-BCĐLNVSATTP ngày 01/4/2024 của Ban chỉ đạo liên ngành tỉnh Thừa Thiên Huế về triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024.

UBND huyện xây dựng Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024 với nội dung như sau:

 

I. CHỦ ĐỀ “THÁNG HÀNH ĐỘNG” NĂM 2024

An ninh, an toàn thực phẩm là vấn đề hệ trọng, cấp bách, lâu dài; tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ nhân dân, chất lượng giống nòi dân tộc. Ngày 21 tháng 10 năm 2022, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, để tăng cường hơn nữa công tác bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy và các cấp chính quyền, người quản lý, người sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm; để đáp ứng ngày càng cao hơn trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm, chủ đề “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024 là:

“Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; Đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm; kịp thời thông tin các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng cao, các cơ sở vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn thực phẩm.

2. Tăng cường kiểm tra liên ngành, chuyên ngành, giám sát công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm; Nêu cao vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

3. Nâng cao năng lực phòng ngừa, chủ động xử lý ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm; giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn.

III. THỜI GIAN VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI

- Thời gian: Từ 15/4/2024 đến 15/5/2024.

- Phạm vi triển khai: Trên phạm vi toàn huyện.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Tổ chức triển khai “Tháng hành động”

- Ban Chỉ đạo tổ chức Lễ phát động hoặc Hội nghị phát động (tùy tình hình thực tế). Các địa phương căn cứ vào thực tế trên địa bàn để tổ chức Hội nghị hoặc Lễ phát động hoặc các hình thức khác như đoàn xe diễu hành. v.v...  phổ biến công tác triển khai “Tháng hành động” ở địa bàn.

- Thời gian: Từ ngày 15/4/2024 đến 20/4/2024.

2. Triển khai chiến dịch truyền thông (xem Phụ lục I)

- Chỉ đạo các đơn vị truyền thông tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đài phát thanh và truyền thanh, tổ chức các buổi tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về an toàn thực phẩm, biểu dương, quảng bá các sản phẩm, các mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, phù hợp tình hình thực tế trên địa bàn.

- Huy động hệ thống loa truyền thanh xã, thị trấn tham gia tuyên truyền chính sách, pháp luật, kiến thức về an toàn thực phẩm, đồng thời cảnh báo đến người tiêu dùng những tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm các quy định của pháp luật.

  - Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các mô hình sản xuất, kinh doanh, các sản phẩm, chuỗi thực phẩm an toàn, các sản phẩm truyền thống của địa phương nhằm quảng bá, khích lệ sản xuất sản phẩm thực phẩm an toàn, mang đậm nét truyền thống, đặc sản địa phương...

  - Công khai các cơ sở, cá nhân bị phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm nhằm cảnh cáo, răn đe, ngăn chặn các hành vi sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm trái pháp luật.

3. Hoạt động kiểm tra liên ngành trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024 (xem Phụ lục II)

- Tại huyện: UBND huyện thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện tiến hành kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh và chế biến thực phẩm. Tăng cường công tác giám sát, hậu kiểm, cảnh báo nguy cơ, cần xử lý nghiêm và kịp thời các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

- Tại các xã, thị trấn: Căn cứ vào Kế hoạch triển khai Tháng hành động năm 2023 của huyện và các văn bản hướng dẫn, xây dựng kế hoạch kiểm tra Tháng hành động tại địa phương.

- Kết thúc Tháng hành động năm 2024, Ban Chỉ đạo liên ngành VSATTP các địa phương báo cáo kết quả hoạt động (theo mẫu 1,2 đính kèm) về Ban Chỉ đạo liên ngành VSATTP huyện (Văn phòng HĐND và UBND huyện) trước ngày 17/5/2024 để tổng hợp báo cáo UBND huyện, Ban Chỉ đạo VSATTP tỉnh.

V. NGUỒN LỰC

1. Kinh phí

- Nguồn kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước.

- Nguồn kinh phí của địa phương.

2. Tài liệu

- Thông điệp của Tháng hành động năm 2024.

- Tài liệu truyền thông dựa trên tài liệu tham khảo đăng trên trang điện tử của Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế (địa chỉ http://vfa.gov.vn) và của các đơn vị thuộc các Bộ, ngành liên quan (Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương...).

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Võ Thị Kim Chi
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.124.636
Truy cập hiện tại 8.672