Tìm kiếm
Những nguyên tắc trong tổ chức việc cưới, việc tang và lễ hội
False 7115Ngày cập nhật 25/10/2018

Tại Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 về Quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội quy đinh các nguyên tắc tổ chức, cá nhân phải tuân thủ khi tổ chức việc cưới, việc tang và lễ hội

 

1. Không trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc; không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan.

2. Không lợi dụng việc cưới, việc tang và lễ hội để hoạt động nhằm chia rẽ đoàn kết dân tộc, gây mất đoàn kết trong cộng đồng, dòng họ và gia đình.

3. Không làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông và trật tự, an toàn công cộng.

4. Không tổ chức hoặc tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức.

5. Không được sử dụng thời gian làm việc và phương tiện của cơ quan đi đám cưới, lễ hội (trừ cơ quan làm nhiệm vụ); không sử dụng công quỹ của cơ quan làm quà mừng, quà tặng trong đám cưới và viếng đám tang.

 

 

Phòng Văn hóa và Thông tin
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.160.553
Truy cập hiện tại 482