Tìm kiếm
Quyết định 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020
False 15724Ngày cập nhật 25/10/2018

         Nhằm mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi từ 3% - 4%/năm; giải quyết đất sản xuất, chuyển đổi nghề cho trên 80% số hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn thiếu đất sản xuất; cơ bản giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho hộ dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo sống phân tán ở vùng đặc biệt khó khăn…, ngày 31/10/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2085/QĐ-TTg phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020.
Tại Quyết định, Thủ tướng khẳng định sẽ hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt phân tán cho hộ dân tộc thiểu số nghèo; hộ nghèo ở xã khu vực III, thôn, bản đặc biệt khó khăn sinh sống bằng nghề nông, lâm nghiệp thiếu đất ở, đất sản xuất theo mức bình quân của địa phương, thiếu nước sinh hoạt; chưa được hưởng các chính sách hỗ trợ về đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt phân tán. Cụ thể, hộ chưa có đất sản xuất nếu có nhu cầu thì được chính quyền địa phương trực tiếp giao đất hoặc hỗ trợ trực tiếp bằng tiền tối đa 15 triệu đồng/hộ và được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội để tạo quỹ đất sản xuất; trường hợp không bố trí được đất sản xuất được hỗ trợ chuyển đổi nghề từ ngân sách Nhà nước bằng tiền tối đa 05 triệu đồng/hộ và vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội để làm dịch vụ hoặc làm nghề khác tăng thu nhập.
Bên cạnh đó, hộ thiếu đất sản xuất nêu trên và hộ dân tộc thiểu số nghèo sinh sống tại các xã khu vực III, thôn, bản đặc biệt khó khăn cũng sẽ được hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi để tạo quỹ đất sản xuất, làm dịch vụ hoặc làm nghề khác để tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững với mức vay không vượt quá mức cho vay tối đa áp dụng với hộ nghèo trong từng thời kỳ; lãi suất cho vay bằng 50% lãi suất cho vay hộ nghèo theo từng thời kỳ; thời hạn vay tối đa là 10 năm. Đến hạn trả nợ, nếu hộ được vay vốn chưa thoát nghèo và đang gặp khó khăn thì được xem xét kéo dài thời gian trả nợ không quá 05 năm; trường hợp đã thoát nghèo mà không trả nợ thì chuyển sang nợ quá hạn với lãi suất quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Phòng Tài chính - Kế hoạc
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.160.553
Truy cập hiện tại 468