Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành công thương trên địa bàn huyện 9 tháng đầu năm 2018
False 23783Ngày cập nhật 23/10/2018

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành công thương trên địa bàn 9 tháng đầu năm 2018

1. Về Công nghiệp, TTCN, ngành nghề

1.1. Công tác quản lý

- Xây dựng và triển khai nhiệm vụ phát triển CN-TTCN và dịch vụ năm 2018; kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn.

- Thực hiện tốt công tác quản lý, nắm tình hình để kịp thời hỗ trợ thúc đẩy các doanh nghiệp, cơ sở hoạt động ổn định; quan tâm, hỗ trợ các doanh nghiệp đã và đang hoạt động trên địa để từng bước ổn định, đầu tư mở rộng quy mô sản xuất.

- Phối hợp thực hiện quy hoạch cụm công nghiệp Hương Phú; xây dựng kế hoạch hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Hương Hòa theo quy hoạch chi tiết đã phê duyệt. Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư.

1.2. Tình hình sản xuất công nghiệp

Tình hình sản xuất kinh doanh các ngành nghề thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương như: Chế biến mủ cao su, may công nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến thực phẩm, công nghiệp cơ khí,… ngành nghề nông thôn được duy trì ổn định đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng phục vụ đời sống của nhân dân.

1.3. Tình hình sản xuất kinh doanh các sản phẩm chủ lực của địa phương

Tình hình sản xuất kinh doanh các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản được duy trì, tiếp tục chỉ đạo triển khai theo kế hoạch: Cam Nam Đông khoảng 125 ha, Chuối đặc sản 10 ha; mật ong ruồi Nam Đông khoảng 1.500 đến 2.000 lít/năm; đang tiếp tục theo dõi, xem xét một số sản phẩm có lợi thế của địa phương để bổ sung vào sản phẩm chủ lực trong thời gian tới.

1.4. Tình hình cụm công nghiệp

- Cụm công nghiệp Hương Hòa đã quy hoạch chi tiết 6,97 ha; đến nay đã có 01 doanh nghiệp (Chi nhánh Công ty TNHH Kim Sora) đầu tư  đi vào hoạt động, với diện tích 10.000m2; diện tích còn lại đã có doanh nghiệp xin đăng ký thuê đất đầu tư sản xuất.

- Phối hợp với các sở, ban ngành cấp tỉnh bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp Hương Phú.

1.5. Hoạt động khuyến công

Phối hợp triển khai, hướng dẫn thực hiện tốt các đề án khuyến công năm 2018; triển khai tốt công tác xây dựng kế hoạch khuyến công địa phương năm 2019.

2. Lĩnh vực điện nông thôn

- Công tác quản lý về an toàn điện và tiết kiệm điện: Thường xuyên phối hợp với Điện lực Nam Đông tiến hành kiểm tra an toàn điện trên địa bàn huyện. Chỉ đạo công tác tiết kiệm điện đối với hệ hống điện chiếu sáng; phối hợp với các ngành liên quan tiến hành tuyên truyền và phát tờ rơi về tiết kiệm điện.

- Về đầu tư phát triển lưới điện: Hàng năm rà soát nhu cầu đầu tư xây dựng trên địa bàn, tận dụng các nguồn vốn hiện có để tiến hành đầu tư phát triển lưới điện.

3. Về thương mại

3.1. Tình hình hoạt động thương mại, dịch vụ của địa phương

- Xây dựng Kế hoạch triểm tra, kiểm soát thị trường năm 2018; kiểm tra việc thực hiện các quy định về điều kiện kinh doanh, quy định về ATTP;

- Triển khai nhiệm vụ công tác chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác các chợ năm 2018; chỉ đạo, kiểm tra công tác PCCC tại các chợ; triển khai kế hoạch xây dựng chợ Chợ văn minh thương mại, chợ an toàn thực phẩm theo kế hoạch.

- Triển khai kế hoạch công tác tuyên truyền, hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 2018

- Chỉ đạo, thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, vận động, hướng dẫn các hộ tiểu thương thực hiện tốt các quy định về ATTP; chỉ đạo thực hiện tốt công tác thẩm định, cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm; bản đăng ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm; giấy phép sản xuất kinh doanh cho các tổ chức, cá nhân, hộ tiểu thương thuộc thẩm quyền theo quy định.

3.2. Hoạt động xúc tiến thương mại

Phối hợp tổ chức thành công Hội chợ, triển lãm thương mại năm 2018 tại huyện Nam Đông; thông báo kế hoạch tổ chức hội chợ và hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tham gia tại các hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước; thực hiện tốt việc rà soát bổ sung Danh mục DN, CSSX kinh doanh sản phẩm nông sản, đặc sản, TCMN trên địa bàn ưu tiên kết nối, phát triển thị trường.

4. Đánh giá việc thực hiện các nội dung đã nêu trong Thông báo Kết luận số 1208/TB-SCT ngày 06/7/2018 tại Hội nghị giao ban ngành công thương quý II/2018

- Chỉ đạo Phòng chuyên môn phối hợp với phòng nghiệp vụ, trung tâm khuyến công thuộc Sở triển khai, hướng dẫn thực hiện các đề án khuyến công năm 2018; đến nay đề án khuyến công hỗ trợ “Đào tạo nghề may công nghiệp” của Chi nhánh công ty TNHH Kim Sora đã tổ chức khai giảng.

- Chỉ đạo các ngành, địa phương liên quan phối hợp triển khai các Phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn theo kế hoạch.

- Công tác chuyển đổi mô hình quản lý chợ đang tiếp tục triển khai theo kế hoạch; đang trình Ban chỉ đạo chuyển đổi chợ tỉnh thẩm định Phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ Khe Tre; công tác chuyển đổi chợ Nam Đông đang tiếp tục chỉ đạo để đảm bảo kế hoạch.

- Chỉ đạo thực hiện các quy định về ATTP; ban hành Kế hoạch triển khai, hướng dẫn việc thực hiện các quy định về An toàn thực phẩm (ATTP) thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương; chỉ đạo các địa phương, đơn vị quản lý chợ phối hợp cơ quan chuyên môn rà soát, tổng hợp danh sách các cơ sở phục vụ công tác quản lý, triển khai, hướng dẫn.

- Chỉ đạo rà soát, tổng hợp và báo cáo kết quả rà soát, bổ sung danh mục doanh nghiệp, CSSX sản phẩm nông sản, đặc sản, TCMN trên địa bàn huyện năm 2018.

- Phối hợp với Đoàn kiểm tra Sở Công Thương, BQL thị trường tỉnh kiểm tra việc thực hiện các quy định về ATTP tại một số cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn.

II. Dự kiến kế hoạch 3 tháng cuối năm 2018

- Chỉ đạo việc tham mưu hồ sơ, thủ tục liên quan để bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp Hương Phú theo kế hoạch.

- Chỉ đạo rà soát quy hoạch, huy động, cân đối nguồn lực, xây dựng kế hoạch  đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hương Hòa.

- Chỉ đạo phối hợp triển khai nhiệm vụ đề án khuyến công năm 2018; triển khai, xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ khuyến công năm 2019;

- Chỉ đạo công tác triển khai, hướng dẫn và thực hiện tốt các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ATTP và lưu thông hàng hóa theo kế hoạch đề ra.

- Đánh giá thực trạng hạ tầng các chợ; chỉ đạo rà soát, bổ sung quy hoạch các cửa hàng kinh doanh tổng hợp; xây dựng và phát triển chuỗi cửa hàng tiện ích tiêu thụ sản phẩm nông sản an toàn, kết hợp cung ứng vật tư tại các xã trên địa bàn;

- Chỉ đạo triển khai, thực hiện tốt Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí; Công văn số 1603/SCT-TM ngày 11/9/2018 của Sở Công Thương về việc phân cấp cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai.

- Chỉ đạo tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; kiểm tra việc thực hiện các quy định về ATTP đối với các cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn, tập trung vào các dịp lễ, tết.

III. Những khó khăn vướng mắc; kiến nghị, đề xuất.

          1. Khó khăn, vướng mắc:

          - Hạ tầng kỹ thuật các Cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp Hương Hòa được phê duyệt quy hoạch chi tiết năm 2005, tuy nhiên do nguồn thu ngân sách trên địa bàn huyện nhỏ không đáp ứng nhu cầu chi, nên chưa thể bố trí cho đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại cụm công nghiệp làm ảnh hưởng đến công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư trên địa bàn.

          - Lao động chưa đáp ứng nhu cầu làm việc trong môi trường công nghiệp: Phần lớn lao động hoạt động trong môi trường lao động nông nghiệp, mặc dù được đào tạo nghề bằng nhiều hình thức khác nhau, nhưng một số lao động vẫn chậm tiếp thu, khó đáp ứng nhu cầu lao động trong môi trường công nghiệp, ít nhiều gây khó khăn cho doanh nghiệp, cơ sở sử dụng lao động.

          - Hạ tầng thương mại chưa đáp ứng nhu cầu trao đổi, mua bán hàng hóa của nhân dân: Hiện nay, toàn huyện có 03 chợ, nhưng chỉ có 02 chợ hoạt động có hiệu quả, cơ bản đáp ứng nhu cầu phục vụ thiết yếu cho bà con trên địa bàn. Với đặc thù là huyện miền núi, nguồn thu chính của người dân chủ yếu là từ hoạt động nông nghiệp, tuy nhiên đến nay toàn huyện chưa có chuỗi cửa hàng, điểm thu mua nông sản, tiêu thụ nông sản an toàn, do đó sản phẩm nhân dân làm ra khó tiêu thụ, giá thành thấp, chưa khuyến khích bà con đầu tư mở rộng sản xuất.

2. Đề xuất, kiến nghị

- Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở ban ngành, địa phương rà soát, tổng hợp nhu cầu đề xuất đầu tư xây dựng, từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp, nhất là các khu cụm công nghiệp đã có quy hoạch chi tiết để có cơ sở đẩy mạnh công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư;

- Đề nghị Sở Công Thương chỉ đạo đẩy nhanh việc triển khai thực hiện các Đề án: Tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp; đề án xây dựng và phát triển chuỗi cửa hàng tiện ích tiêu thụ nông sản an toàn;

- Tiếp tục ưu tiên, bố trí nguồn vốn khuyến công để hỗ trợ đào tạo nghề cho các cơ sở, nhất là các cơ sở đang sản xuất kinh doanh có nhu cầu đào đạo, tuyển dụng lao động tại chổ.

UBND huyện Nam Đông xin báo cáo./.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.737.697
Truy cập hiện tại 1.250