Tìm kiếm
V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
False 6227Ngày cập nhật 25/10/2018

 Ngày 04 tháng 10 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 135/2018/NĐ-CP. V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số  46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Chi tiết xem file đính kèm

Tập tin đính kèm:
Lê Thị Thúy
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.160.553
Truy cập hiện tại 487