Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bộ luật lao động mới nhất hướng dẫn về chế độ lao động, tiền lương
False 22536Ngày cập nhật 23/10/2018

Quy định chung

 

Quy định về chính sách tiền lương, chế độ lao động, quản lý lao động

 

Quy định về chế độ chính sách đối với lao động khi doanh nghiệp bị phá sản, cổ phần hóa, sắp xếp lại

Quy định về mức lương cơ sở

Quy định về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

Quy định về điều chỉnh tiền lương, tiền công, thu nhập tháng đã đóng BHXH

  • Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
  • Nghị định 134/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện
  • Thông tư 58/2015/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Quy định về chế độ chính sách, trợ cấp, phụ cấp đối với người lao động

Xử phạt hành chính về lao động

  • Nghị định 95/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
  • Nghị định 88/2015/NĐ-CP về sửa đổi một số điều của Nghị định 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
  • Thông tư liên tịch 32/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNG hướng dẫn trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a, b và c Khoản 2 Điều 35 của Nghị định 95/2013/NĐ-CP
Tham khảo thêm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.112.028
Truy cập hiện tại 346