Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Quyết định số 2698/QĐ-UBND ngày 14/11/2023 của UBND tỉnh
False 6236Ngày cập nhật 18/11/2023

Ngày 14/11/2023, UBND tỉnh ban hành QUYẾT ĐỊNH số 2698/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp./.

Tập tin đính kèm:
Trung tâm Hành chính công
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.945.332
Truy cập hiện tại 3.805