Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Những chính sách để thu hút được những dự án có chất lượng đầu tư vào địa bàn tỉnh.
False 18353Ngày cập nhật 23/10/2018

1. Hỗ trợ các công trình kết cấu hạ tầng trong và ngoài hàng rào:

- Về giao thông: Đảm bảo đầu tư công trình giao thông phù hợp với quy hoạch được duyệt, quy mô đầu tư đáp ứng yêu cầu tối thiểu phục vụ dự án của nhà đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Về điện phục vụ thi công: Đảm bảo đầu tư hạ tầng công trình điện đến chân hàng rào dự án.

- Về nước: Đảm bảo đầu tư hạ tầng công trình nước đến chân hàng rào dự án. UBND tỉnh xem xét cụ thể quyết định đầu tư hoặc hỗ trợ lãi suất sau đầu tư theo quy định của pháp luật hoặc đề nghị Công ty TNHH nhà nước một thành viên xây dựng và cấp nước Thừa Thiên Huế đầu tư tùy theo dự án cụ thể.

- Về đầu tư hệ thống xử lý nước thải: Các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp được Tỉnh hỗ trợ 30% kinh phí đầu tư cụm công trình đầu mối nhà máy xử lý nước thải.

2. Hỗ trợ giao đất sạch, giải phóng mặt bằng và rà phá bom mìn: 

- Các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng: khu công nghệ thông tin tập trung, khu ươm tạo doanh nghiệp công nghệ thông tin nằm trong quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin tại các khu công nghệ thông tin tập trung, khu ươm tạo doanh nghiệp công nghệ thông tin nhưng chưa có chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng được Tỉnh hỗ trợ giao đất sạch để thực hiện dự án.

- Các dự án trọng điểm, ưu tiên đầu tư được Tỉnh hỗ trợ 50% kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhưng tối đa không quá 5 tỷ đồng/dự án, riêng đối với các dự án đầu tư và kinh doanh hạ tầng KCN hỗ trợ tối đa không quá 10 tỷ đồng/dự án. Phần kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư còn lại do nhà đầu tư tự bỏ vốn thực hiện và được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp.

- Các dự án thuộc danh mục hỗ trợ đầu tư được Tỉnh hỗ trợ về rà phá bom, mìn, vật nổ.

3. Ưu đãi, hỗ trợ các dự án trong khu công nghệ thông tin tập trung, khu ươm tạo doanh nghiệp công nghệ thông tin:

Miễn tiền thuê nhà 6 tháng đầu theo hợp đồng với diện tích bình quân không quá 5m2/người hoặc không quá 100m2/doanh nghiệp cho 10 (mười) doanh nghiệp đầu tiên đăng ký vào hoạt động tại khu ươm tạo doanh nghiệp công nghệ thông tin của Tỉnh thuộc lĩnh vực: nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực cho ngành công nghệ thông tin (chuyên sâu về lập trình, mạng và cơ sở dữ liệu), sản xuất sản phẩm phần mềm cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

4. Hỗ trợ đào tạo:

Nhà đầu tư tuyển dụng lao động là người dân trên địa bàn tỉnh để phục vụ các dự án tại địa bàn các khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp thường xuyên sử dụng từ 200 lao động trở lên (có hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên và tham gia đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định) được Tỉnh hỗ trợ với thời gian và mức hỗ trợ như sau:

- Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người/khóa. Mỗi lao động được hỗ trợ đào tạo 1 lần trong suốt thời gian làm việc tại doanh nghiệp.

- Thời gian hỗ trợ: trong thời gian thi công và 3 năm đầu kể từ ngày dự án đi vào hoạt động.

5. Hỗ trợ xúc tiến đầu tư:

Các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng: khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao nằm trong quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt được hỗ trợ chi phí đi lại để tham gia xúc tiến đầu tư ở nước ngoài theo Kế hoạch xúc tiến đầu tư hàng năm của tỉnh, cụ thể như sau:

- Không quá 50 triệu đồng/lượt/doanh nghiệp.

- Mỗi doanh nghiệp không quá 04 lượt trong suốt quá trình hoạt động tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

6. Hỗ trợ khác:

Các dự án trọng điểm, có tính chất quan trọng, UBND tỉnh sẽ thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho phép áp dụng thêm các hỗ trợ đầu tư ngoài các hỗ trợ nêu trên.

Bước vào năm 2016 khi một số Luật mới và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực như Luật Đất đai, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, nhằm cụ thể và áp dụng các quy định mới này UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng với các ngành Rà soát, điều chỉnh chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 05/01/2013 của UBND tỉnh, theo quan điểm nhà đầu tư được hưởng mức ưu đãi cao nhất trong khung quy định của pháp luật.

 Ngoài chính sách hỗ trợ của tỉnh trên, để thu hút được các dự án có chất lượng từ đầu năm 2015 UBND tỉnh đã han hành một số quy định nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp cụ thể như sau:

- UBND tỉnh ban hành Quyết định số 526/QĐ-UBND ngày 16/3/2015 về việc thành lập Tổ công tác hỗ trợ các thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, thành phần tổ công tác gồm đại diện lãnh đạo các sở ngành có liên quan; sau khi có quyết định thành lập Tổ công tác đã triển khai hỗ trợ giải quyết nhanh các thủ tục cho các dự án lớn đến triển khai trên địa bàn tỉnh như dự án Trung tâm thương mại khách sạn 05 sao của tại 50A Hùng Vương của Tập đoàn Vingroup, dự án Trung tâm thương mại khách sạn 05 sao tại Bà Triệu của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nguyễn Kim, dự án khu đô thị Manor Crown của tập đoàn Bitexco,... đây là hiệu ứng lớn cho các nhà đầu tư lớn có thương hiệu đến đầu tư tại Huế trong thời gian đến.

- UBND tỉnh ban hành Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 13/01/2015 về việc thành lập Quỹ đầu tư phát triển và bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 15/01/2015 về việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Đồng thời trong năm 2015, theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các ban ngành có liên quan, Công ty Việt Lào Thái tổ chức đường bay nối Huế - Bangkok, thông qua đường bay này nhiều nhà đầu tư có thương hiệu lớn của Thái Lan, Hàn Quốc đã đến tìm hiểu cơ hội để đầu tư các dự án tại Huế, hiện tại đã có một số nhà đầu tư đã ký biên bản ghi nhớ về đầu tư tại tỉnh.

https://skhdt.thuathienhue.gov.vn
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.138.766
Truy cập hiện tại 3.685