Tìm kiếm
Chế độ, chính sách Xuất khẩu lao động
False 9173Ngày cập nhật 15/10/2018

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 64/2017/QĐ-UBND, ngày 15 tháng 8 năm 2017. Quy định về số chế độ, chính sách hỗ trợ người lao động trên địa bàn tỉnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2017 – 2020. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 27/8/2017.

Theo đó, Sở lao động TB&XH đã ban hành công văn số 1944/LĐTBXH-VLATLĐ ngày 05/10/2017 về hướng dẫn thủ tục thanh toán kinh phí hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc có thời han ở nước ngoài. Hướng dẫn chính sách hỗ trợ người lao động thuộc các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển; Người lao động không thuộc các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển; Người lao động thuộc gia đình bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển.

 Chi tiết cụ thể hướng dẫn chính sách hỗ trợ người lao động không thuộc các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển cụ thể như sau:

* CÁC NHÓM ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HỖ TRỢ:

- Người lao động là người dân tộc thiểu số;

- Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo;

- Thân nhân của người có công với cách mạng;

- Người thuộc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp được hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

          * NỘI DUNG HỖ TRỢ:

1. Hỗ trợ chi phí đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết và chi phí làm thủ tục để đi làm việc ở nước ngoài, cụ thể:

a) Hỗ trợ đào tạo nghề theo chi phí thực tế, cụ thể: người thuộc hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; người thuộc hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biết khó khăn: 4 triệu đồng/người/khóa; Người dân tộc thiểu số, người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp: 03 triệu đồng/người/khóa; Người thuộc hộ cận nghèo: Mức tối đa 2,5 triệu đồng/người/khóa.

b) Hỗ trợ đào tạo ngoại ngữ theo mức cụ thể của từng khóa học và thời gian học thực tế, tối đa 3 triệu đồng/người/khóa

c) Bồi dưỡng kiến thức cần thiết theo chi phí thực tế, tối đa 530.000 đồng/người/khóa

d) Tiền ăn trong thời gian đào tạo: mức 40.000 đồng/người/ngày

đ) Chi phí đi lại (01 lượt đi và về) cho người lao động từ nơi cư trú hợp pháp đến địa điểm đào tạo: mức 200.000 đồng/người/khóa học đối với người lao động cư trú cách địa điểm đào tạo từ 15 km trở lên; mức 300.000 đồng/người/khóa học đối với người lao động cư trú tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn cách địa điểm đào tạo từ 10 km trở lên;

e) Hỗ trợ chi phí làm thủ tục hộ chiếu, thị thực, lý lịch tư pháp, khám sức khoẻ trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật, riêng mức hỗ trợ khám sức khỏe tối đa 750.000 đồng/người

g) Hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ tay nghề theo yêu cầu của hợp đồng cung ứng (nếu có)

2. Hỗ trợ vay vốn:

- Người lao động có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh đăng ký đi xuất khẩu lao động nếu có nhu cầu được vay vốn tín chấp với mức vay tối đa 50 triệu đồng/người theo lãi suất cho vay hộ nghèo do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ.

- Riêng các đối tượng người lao động là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân của người có công với cách mạng, người thuộc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp, người lao động thuộc hộ gia đình bị thiệt hại do sự cố môi trường biển được vay tối đa 100% chi phí đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ký kết giữa người lao động và doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc.

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.521.023
Truy cập hiện tại 3.654