Tìm kiếm
Triển khai Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ
False 5905Ngày cập nhật 12/10/2018

Ngày 02/02/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, có hiệu lực thi hành từ ngày 02/02/2018 và thay thế Nghị định 38/2012/NĐ-CP; bãi bỏ chương II Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Công thương.  (Nghị định đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ).

 

Tập tin đính kèm:
Phòng Y tế
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.218.255
Truy cập hiện tại 810