Tìm kiếm
Ban hành Quy chế về cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến
False 3993Ngày cập nhật 12/10/2018

Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND, ngày 27 tháng 4 năm 2017. Quy chế về cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 10/5/2017.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.218.255
Truy cập hiện tại 810