Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Danh mục các dự án thuộc nguồn Ngân sách tỉnh quản lý năm 2018 trên địa bàn huyện Nam Đông
False 43886Ngày cập nhật 12/10/2018

I. Dự án chuyển tiếp sang năm 2018

1. Kè chống sạt lở bờ sông Tả Trạch, đoạn từ cầu ông Thụy đến cầu Khe Tre

- Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực huyện Nam Đông.

- Địa điểm xây dựng: Thị trấn Khe Tre.

- Tổng mức đầu tư: 12,143 tỷ đồng.

2. Kè chống sạt lở bờ sông Tả Trạch, đoạn từ chợ Hương Giang đến cầu C9

- Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực huyện Nam Đông.

- Địa điểm xây dựng: Xã Hương Giang.

- Tổng mức đầu tư: 20,294 tỷ đồng.

3. Đường vào khu sản xuất Cha Moong, xã Thượng Lộ

- Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực huyện Nam Đông.

- Địa điểm xây dựng: Xã Thượng Lộ.

- Tổng mức đầu tư: 6,536 tỷ đồng.

II. Dự án khởi công mới năm 2018

1. Đường vào khu sản xuất Cha L,ai, xã Thượng Nhật (giai đoạn 3)

- Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực huyện Nam Đông.

- Địa điểm xây dựng: Xã Thượng Nhật.

- Tổng mức đầu tư: 6,599 tỷ đồng.

2. Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên (giai đoạn 2)

- Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực huyện Nam Đông.

- Địa điểm xây dựng: Thị trấn Khe Tre.

- Tổng mức đầu tư: 11,814 tỷ đồng.

3. Trường Mầm non xã Thượng Long

- Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực huyện Nam Đông.

- Địa điểm xây dựng: Xã Thượng Long.

- Tổng mức đầu tư: 9,078 tỷ đồng.

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.124.636
Truy cập hiện tại 8.937