Tìm kiếm
Về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Nam Đông
False 5650Ngày cập nhật 08/10/2018

Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông, đã ban hành Quyết định số 1103/QĐ-UBND, ngày 05 tháng 10 năm 2018 về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Nam Đông.

Ủy ban nhân dân huyện đã triển khai cho các phòng ban trực thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn.

Tại điều 6:

1. Văn bản điện tử phải được bảo đảm tính xác thực về nguồi gốc, sự toàn vẹn, an toàn thông tin, dữ liệu trong quá trình gửi, nhận, xử lý và lưu trữ.

2. Văn bản điện tử phải được gửi ngay trong ngày văn bản đó ký ban hành, chậm nhất là trong buổi sáng của ngày làm việc tiếp theo.

Điều 7.

1. Tất cả các văn bản điện tử thuộc thẩm quyền ban hành và giải quyết của cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước phải được gửi, nhận qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

Chi tiết cụ thể file đính kèm

Tập tin đính kèm:
Lê Thị Thúy
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.521.023
Truy cập hiện tại 3.627