Tìm kiếm
Văn bản mới thuộc lĩnh vực Lao động – Tiền lương
False 5213Ngày cập nhật 08/10/2018

          Ngày 13/9/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 121/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số đều của Bộ Luật lao động về tiền lương.  Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2018 và đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, các báo điện tử liên quan;

         Theo đó, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 7301/UBND-DN ngày 27/9/218 triển khai Nghị định này.

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.233.348
Truy cập hiện tại 1.794