Tìm kiếm
Triển khai Quyết định số 1092/QĐ-CP ngày 02 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ
False 10798Ngày cập nhật 01/10/2018

Ngày 02/9/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1092/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình sức khỏe Việt Nam (Quyết định đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ).

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.610.035
Truy cập hiện tại 134