Tìm kiếm
UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nội vụ
False 3967Ngày cập nhật 21/09/2018

Ngày 12 tháng 9 năm 2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Ban hành Quyết định số 1999/QĐ-UBND và Quyết định số 2000/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

     Theo Quyết dịnh này, 

     Đối với cấp huyện có 35 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cụ thể như sau: 02 TTHC thuộc lĩnh vực Công chức, viên chức; 02 TTHC thuộc lĩnh vực Tổ chức, biên chế; 17 TTHC thuộc lĩnh vực Hội, tổ chức phi chính phủ; 06 TTHC thuộc lĩnh vực Thu đua - Khen thưởng; 08 TTHC thuộc lĩnh vực Tôn giáo.   

     Đối với cấp xã có 14 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, cụ thể như sau: 04 TTHC thuộc lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng; 10 TTHC thuộc lĩnh vực Tôn giáo.

Tập tin đính kèm:
Nhật Linh
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.233.335
Truy cập hiện tại 1.794