Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ
False 5891Ngày cập nhật 12/09/2022

Ngày 30 tháng 8 năm 2022, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Nam Đông đã ban hành thông báo số 152/TB-PTQĐ về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất thương mại dịch vụ để thực hiện đầu tư dự án Cửa hàng xăng dầu trên tuyến đường Tỉnh lộ 14B, xã Hương Xuân, huyện Nam Đông trên trang thông tin điện tử của UBND huyện Nam Đông và Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản. Sau khi đánh giá, chấm điểm hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Nam Đông thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá...(chi tiết tại file đính kèm) 

Chi tiết tạo file đính kèm

Tập tin đính kèm:
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Nam Đông
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.977.933
Truy cập hiện tại 2.395