Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
False 8378Ngày cập nhật 10/09/2022

      Để tiếp tục bảo vệ và duy trì bền vững thành quả phòng chống dịch COVID-19, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh đang có nguy cơ gia tăng, tạo điều kiện phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, ngày 30/8/2022 Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ban hành Công văn số 9223/UBND-VH yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế tiếp tục đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Cụ thể, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế; các sở, ban, ngành cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm, có hiệu quả việc tiêm vắc xin theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế và UBND tỉnh, hoàn thành sớm nhất việc tiêm vắc xin cho các lứa tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố Huế trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về việc tiêm vắc xin trên địa bàn, đảm bảo tiến độ theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế, UBND tỉnh và sử dụng kịp thời, hiệu quả số vắc xin phòng COVID-19 được phân bổ, tránh lãng phí. Chỉ đạo các cấp chính quyền trên địa bàn đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người; tiếp tục khẩn trương tổ chức tiêm chủng lưu động, tại vùng có tỷ lệ tiêm thấp mũi 2 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi, tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ người 18 tuổi trở lên để bảo đảm mục tiêu đề ra. Chỉ đạo rà soát, xây dựng kịch bảnsẵn sàng cho mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trên địa bàn; kiên quyết ứng phó kịp thời, hiệu quả, không để dịch bệnh bùng phát trên diện rộng. 

Sở Y tế tăng cường kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện tiêm vắc xin, kịp thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo đối với các địa phương không bảo đảm tiến độ. Chủ động, kịp thời cung cấp thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh, nhất là nguy cơ do các biến thể mới gây ra, các biện pháp phòng, chống dịch. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát cơ sở vật chất, cập nhật kịch bản, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, trang thiết bị, vật tư y tếsẵn sàng cho mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra, bảo đảm người dân tiếp cận dịch vụ y tế nhanh nhất, sớm nhất, ngay tại cơ sở; kiên quyết ứng phó kịp thời, hiệu quả trong trường hợp dịch bệnh bùng phát trở lại.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế, các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để người dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch, tích cực tiêm vắc xin phòng COVID-19 để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

www.thuathienhue.gov.vn
Lê Minh Huân - Thanh tra huyện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.977.933
Truy cập hiện tại 2.604